Fyrsta sprenging í göngum Fnjóskadalsmegin

Verktaki hefur undanfarna viku verið að vinna að undirbúningi og styrkingum á stafni Fnjóskadalsmegin og í dag um kl. 18 var síðan fyrsta sprenging framkvæmd í göngum. Áður en fyrsta sprengingin var framkvæmd var verktaki þó búinn að fleyga lítillega úr stafni. Fyrsta sprengingin var fremur lítil enda þörf á að varlega sé farið fyrstu metrana. Boraðar voru 35 holur í hluta þversniðsins 3m langar og hver hola hlaðin með rétt ríflega 1 kg af sprengiefni. Eins og sjá má af mynd er bergið nokkuð brotið og var því fleygað nokkuð meira úr eftir þetta fyrsta skot. Næstu skref í greftri er að sprengja þann hluta sem eftir er sem mun verða í nótt og má þá segja að göngin verði orðin u.þ.b. 3m löng.
Gangamenn voru að vonum frekar ánægðir með dagsverkið og fengu sér smá hressingu í lok vaktar í tilefni dagsins.

Verkframvinda í Vaðlaheiðargöngum fram til júlí 2014

Gangagröftur fór vel á stað og gekk almennt bærilega á árinu 2013 í ágætum aðstæðum. Berg var gott að jafnaði og innrennsli vatns lítið lengst af. Einungis eitt slæmt brotabelti kom fram í göngunum á um 10 m löngum kafla eftir rúmlega kílómeters gröft. Þegar verktaki fór í jólafrí þann 20. desember var búið að sprengja 1.371 m eða ríflega 19% af heildarlengd ganganna. Gröftur fór mjög vel af stað á árinu 2014 og náðust m.a. mestu vikulegu afköst til þessa í fjórðu viku janúar eða um 95 m. Um miðjan febrúar þegar göngin voru orðin um 1.840 m að lengd kom inn mikið magn af heitu vatni í göngin úr afmörkuðu misgengi. Vatnsmagnið og hitinn hafði umtalsverð áhrif á framvindu verksins næstu vikurnar á eftir auk þess sem vinna við bergþéttingar var nokkuð drjúg. Grípa þurfti til ýmissa ráðstafana til að bæta vinnuumhverfi í göngunum s.s. að setja upp stærri loftræsiblásara fyrir göngin og nokkra viðbótarblásara inn í göngin m.a. til að minnka gufumyndun í göngunum. Ágætis framvinda náðist í síðari hluta apríl og fyrri hluta maí en hiti í göngunum hækkaði heldur eftir því sem innar dróg og gerði starfsmönnum nokkuð erfitt fyrir. Afköst í greftri í síðari hluta maí og júní voru fremur lítil m.a. vegna bergþéttinga. Í lok júní 2014 var búið að grafa 2.504 m eða um 34,8% af heildarlengd.

Jarðfræðilegar aðstæður í göngum hafa verið svipaðar og búist var við að frátöldu innrennsli á heitu vatni og háum berghita í innri hluta ganga. Berg hefur að jafnaði verið ágætt en stöku setlög hafa komið fyrir en flest þeirra fremur þunn og ekki valdið vandræðum umfram það sem búist var við. Fjöldi misgengja og bergganga hefur einnig verið svipaður og reiknað var með. Heildarinnrennsli vatns í göngin í lok tímabilsins var um 200 l/s eftir að fyrstu þéttiaðgerð við stóra innrennslið lauk. Þegar mest var runnu um 400 l/s út úr göngunum.

Gröftur á lausu efni í forskeringu Fnjóskadalsmegin hófst ekki fyrr en um miðjan ágúst 2013 og var unnið þar fram eftir október þegar vinnu var hætt þeim megin. Gröftur á föstu í forskeringunni hófst í síðari hluta maí 2014 og var losun langt komin í lok júní.

Hér að neðan eru nokkrar myndir úr framkvæmdinni

1000 m markinu náð í Vaðlaheiðargöngum!

Í dag, föstudaginn 1. nóvember 2013, var 1000 m markinu náð í göngunum.

Fyrsta sprenging í göngum var þann 3. júlí s.l. og hefur gangagröftur gengið vel frá upphafi, göng verið nokkuð þurr og jarðfræðiaðstæður að mestu góðar. Unnið er allan sólahringinn alla daga vikunnar og eru meðalvikuafköst þessa fyrstu 1000 metra rétt tæplega 58 m.

Hér að neðan má sjá myndir úr Vaðlaheiðargöngum sem sýna starfsmenn að störfum við hina ýmsu verkþætti í gangagerðinni.

“Viðhafnarsprenging” í Vaðlaheiðargöngum

IMG_8954Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, Hreinn Haraldsson, vegamálastjóri og Sigurður Sigurðsson, framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs ÍAV

IMG_8961Tveir gamalreyndir, Sigurður Oddsson og Björn A. Harðarson, að sjálfsögðu á staðnum. Svo nefnd viðhafnarsprenging í Vaðlaheiðargöngum fór fram í dag 12. júlí og var það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra sem hleypti af skotinu.  Hefð hefur verið fyrir því að ráðherra samgöngumála hleypi af “fyrsta” skotinu og er þetta því í fyrsta skipti í sögunni sem það er ekki.

IMG_8959Gert klárt fyrir skotið

IMG_8963Hluti boðsgesta kíkja á afraksturinn

Fyrsta sprenging í Vaðlaheiðargöngum

IMG_8707Unnið við hleðslu

IMG_8711

IMG_8728Unnið við að setja sprengimottur fyrir

IMG_8760Gangastafn eftir fyrstu sprengingu. Fyrsta sprenging í Vaðlaheiðargöngum var í dag, miðvikudaginn 3. júlí.

IMG_8710

IMG_8725Búið að hlaða og tengja

IMG_8742Ýtt á hnappinn

IMG_8762Ánægðir sprengistjórar

IMG_8769Kátir starfsmenn eftir fyrsta skot